Toto je pouze ukázkový obchod. Veškeré objednávky z tohoto obchodu nebudou vyřízeny (pokud ano, tak je chyba v matrixu). Objednávejte prosím na níže uvedených kontaktech, nebo na stránkách www.sklopodkamna.cz

Kalené podkladové sklo


Vážený zákazníku,
d
ěkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před jeho ustavením a používáním věnujte prosím pozornost následujícím řádkům.

Námi dodávané kalené sklo má přednostně sloužit jako podstavná nehořlavá podložka pod kamna a před krby. To nevylučuje i jiná vhodná použití vyžadující sklo se zvláštními vlastnostmi (skleněná deska na stůl, skleníky atd.)

Kalené sklo je sklo po opracování tepelně zpracované, což mu dává zvláštní vlastnosti:
Zvýšená pevnost
Zvýšená odolnost proti poškrábání
P
ři rozbití ze „rozsype“ na drobné krystalky, což pomáhá předejít poraněním.

Instalace:

Před položením skla řádně odstraňte nečistoty z podlahy. Ustavte sklo. Očistěte sklo a spodní stranu kamen (nožky, podstavec apod). Pokud se na spodní straně kamen nacházejí nerovnosti (otřep, kapka svařovacího materiálu, litinový výstupek apod.), odstraňte je – zabroušením, pilníkem apod. Kamna ustavte na sklo.

Mezi kamna a sklo doporučujeme použít filcové, korkové či pryžové podložky. Usnadníte si tak ustavení kamen a zabráníte poškrábání skla při posunování kamen po skle. Aby se zabránilo zanesení prachu a nečistot pod sklo, doporučujeme okraj skla zatěsnit čirou hmotou (neutrální silikon, akrylát).
P
řed použitím těchto hmot doporučujeme vyzkoušet jejich chování vůči povrchu.


Pozor! Použitím agresivních zat
ěsňovacích hmot můžete poškodit podlahu!


Údržba:

Čistěte vodou a běžnými saponáty, chraňte před poškrábáním, zejména pískem.

Varování:

Pozor: v případě prasknutí skla nebezpečí pořezání! Po prasknutí se sklo „rozsype“ na drobné úlomky, možnost vdechnutí či pozření dětmi !

Technické údaje:

Maximální hmotnost zátěže:    sklo silné 6 mm - 160 kg
                                            sklo silné 8 - 200 kg
 
Maximální měrná zátěž:          sklo silné 6 mm – 10 kg/cm2
                                            sklo silné 8 mm – 12 kg/cm2

Prodejce:
SORG TRADE s.r.o.
BORKY 32
BRNO
614 00